Razno

Zastava sa natpisom. Idealna za vjenčanu ceremoniju.